Wim Coudenys – Ondedelachtbaren!

Wim Coudenys
Onedelachtbaren! Het weerspannige leven van Ivan Nazjivin, Rus, schrijver en emigrant
Antwerpen, Benerus, 1999, 319 p.
ISBN 90 – 802681 – 7 – 8
20 €

In dit boek reconstrueert de Belgische slavist Wim Coudenys aan de hand van grondig onderzoek in Russische en westerse archieven het turbulente leven van de in vergetelheid geraakte Russische schrijver en emigrant Ivan Nazjivin (1874-1940), die na de Russische revolutie in België terecht kwam. Nazjivin was een Russische patriot, een miskende veelschrijver, een kritische volgeling van Lev Tolstoj en vóór alles een onverbeterlijke ruziemaker en polemicus. Zowel in Rusland als in de emigratie slaagde hij erin met zo goed als alle kopstukken van het Russische culturele leven overhoop te liggen.

Dit boek brengt echter niet alleen het levensverhaal van een omstreden schrijver, maar ook dat van de grootste herrieschopper in de kolonie van Russische emigranten in ons land tijdens het interbellum.

Als geen andere balling spuide hij zijn gal over het bekrompen, katholieke België waarin hij en zijn gezin moesten proberen te overleven.In die zin is Nazjivins verhaal ook exemplarisch voor het lot van de Russische emigratie in België in het algemeen.

Dit is meteen de eerste studie die zo uitvoerig een Russische schrijver in België behandelt.

Persstemmen

‘een heel sympathiek boek dat zeer de moeite waard is’ ; ‘Tenslotte is het een geschiedenis van de Russische emigratie in België, die blijkens dit boek aanzienlijk moet zijn geweest. Meer nog dan in Nederland. Het is aan dit soort publicaties te danken dat het Russische België niet vergeten wordt’.
– Gerard Hofman in Prospekt

‘Coudenys slaagt er wel in om door de minutieuze weergave van het “weerspannige leven” van deze “onuitstaanbare vent” uit een onverwachte hoek een licht te werpen op het veel te katholieke, ingedommelde en in elk geval weinig internationaal gerichte culturele leven in het Belgische interbellum’.
– Pascal Cornet in De Morgen