Vladimir Ronin – Russen en Belgen

Vladimir Ronin
Russen en Belgen: is het water te diep?
Antwerpen, Benerus, 2002, 96 p.
ISBN 90-802681-4-3
TWEEDE UITGAVE!
UITVERKOCHT

In zijn boek Russen en Belgen : is het water te diep ? schetst de in Vlaanderen wonende en werkende Rus Vladimir Ronin (° 1958) een portret van de doorsnee Rus en dito Belg.
Hij tekent vooral een beeld van de Rus van zijn generatie, de veertiger (en vijftiger) van de grootstad, dus van die mensen die het nu in Rusland voor het zeggen hebben.
Hij wijst op de verschillen in mentaliteit tussen deze Rus en zijn Belgische tegenspeler.
Kunnen ze communiceren ? wat bemoeilijkt de communicatie ? Waar ontvang je je Russische collega / zakenrelatie het best : thuis of op café ? Wat zijn de taboes in een gesprek ? Wat is voor een Rus belangrijk : werk, prestatie, vriendschap, cadeautjes, openhartigheid ? Hoe staan Russen en Belgen tegenover geld, liefde, relaties en huwelijk ?
Op deze en tientallen andere vragen geeft Ronin antwoord. Onbevooroordeeld, zonder wit-zwart schildering. Soms met humor, soms met zin voor geschiedenis en relativisme. En uitsluitend gebaseerd op persoonlijke ervaring.
Dit boekje is uiterst geschikt voor ieder die in België of Rusland met Russen te maken heeft. Kan een Belgische zakenman in Rusland overleven ?
is het voor een Rus in België te harden?
Met illustraties van de Russische cartoonist Vladimir Nenasjev.

Persstemmen

‘Zijn typeringen zijn doordrenkt met een weergaloze humor en relativering’. ‘Dit boek is zeker het lezen waard. Niet alleen zegt de auteur heel raak waar het om gaat, hij zegt het ook met een warm hart voor Russen én Belgen’.
– Pieter De Meyere in Oost-Europa Tijdingen

‘een hulpboekje voor de omgang met Russen’ en ‘dan niet door luchtfietserij over de mysterieuze Slavische ziel’ ; ‘moet eigenlijk voorgeschreven leerstof zijn voor iedere Belg en Nederlander die om wat voor reden dan ook in Rusland en zijn inwoners geïnteresseerd is’.
– René Does in Prospekt

‘een nuttige en praktische handleiding tot beter wederzijds begrip buiten alle gemeenplaatsen om’ ; ‘Een weelde aan puntige observaties, gebracht met relativeringsvermogen en goedmoedigheid, een voor de Belgische lezer soms verrassende blik in de spiegel, die hem door een buitenlander voorgehouden wordt’.
– Jos van Damme in Leesidee