Michail Lermontov – Ik wil leven, ik wil lijden

Michail Lermontov
Ik wil leven, ik wil lijden. gedichten
Antwerpen, Benerus, 2008, 207 p.
Vertaling Kees Jiskoot, inleiding en commentaar Emmanuel Waegemans
20 €

Eerste vertaling in het Nederlands van een ruime selectie uit de poëzie van Michail Lermontov (1814-1841), een van de grootste en populairste Russische schrijvers.
Zowel natuur- als liefdeslyriek komt aan bod, maar ook de politieke gedichten (en profetieën) van Lermontov zijn goed vertegenwoordigd. De bundel bevat ook het lang verhalend gedicht Demon, het meesterwerk van de Russische romantiek. Samen met Poesjkin heeft hij veel bijgedragen tot het totstandkomen van het beeld dat men van de Russische schrijver heeft : de dich­ter als profeet, als rechter en als strijder.
De bloemlezing geeft een goed beeld van de gekwelde mens die Lermontov was : eenzaamheid, verdoemenis, onmogelijkheid om te communiceren, melancholie domineren zijn mens- en wereldbeeld.
De gedichten worden ingeleid en becommentarieerd. Unieke uitgave van een totnogtoe in ons taalgebied onbekende dichter.

Persstemmen

‘In het werk dat Lermontov heeft nagelaten zitten vele onvervreemdbare juwelen van de Russische poëzie. Dank zij een vurig liefhebber en bewonderaar kan nu ook de lezer die het Russisch niet beheerst genieten van de glans ervan.’
– Willem Weststeijn in Tijdschrift voor Slavische Literatuur

Die poëzie is hier niettemin meesterlijk vertaald door Kees Jiskoot, op maat en rijm, al was daarvoor hier en daar enig trek- en duwwerk nodig. Het geheel is zorgvuldig geannoteerd en voor elk gedicht is de eerste regel in het Russisch aangegeven. Zeker voor slavisten en aanverwanten is dit boek een must.
– Jos Van Damme in De Leeswolf 2008 / 8