Het leven van aartspriester Avvakoem door hemzelf geschreven

Het leven van aartspriester Avvakoem door hemzelf geschreven.
Vertaling, inleiding en commentaar door Sander Brouwer.
Antwerpen, Benerus, 2001, 196 p., ill.,
19 €

In de tweede helft van de 17de eeuw werd Rusland verscheurd door godsdienstige twisten. Patriarch Nikon wilde hervormingen in de Russisch-orthodoxe kerk doorvoeren, o.a. de kerkboeken laten herzien, maar die werden niet door iedereen aanvaard.
Aartspriester Avvakoem werd de aanvoerder van de zgn. «oudgelovigen» die zich verzetten tegen de nieuwlichterij van de patriarch. De lastpost werd door de autoriteiten naar Siberië verbannen en jarenlang getreiterd.

In zijn Leven, dat tegelijk autobiografie en hagiografie is, beschrijft Avvakoem in de plastische volkstaal van die tijd zijn wanhopige strijd tegen de vijanden van ‘het ware geloof’.

Het is een indrukwekkend getuigenis van een onbuigzame geest en het interessantste literaire werk van voor de hervormingen van Peter de Grote. Dit werk werd nooit eerder vertaald in het Nederlands. Het spannende leven van Avvakoem is vertaald en van uitvoerig commentaar voorzien door Sander Brouwer, die ook een inleiding schreef. De Russische historicus Vladimir Ronin schetst in een nawoord de betekenis van dit meesterwerk voor de Russische cultuur en voor de Rus de dag van vandaag.

Persstemmen

‘Heel dit boekje is opmerkelijk, zowel door de zorgzame uitvoering en de schitterende vertaling als door de uitgebreide toelichting, het indrukwekkende notenapparaat en de bibliografie’.
– Jos van Damme in Leesidee

‘la présente publication a beaucoup de mérites, dont le plus grand est sans doute d’avoir dévoilé au grand public néerlandophone un vrai jouau littéraire’
– Jeannine Vereecken in Slavica Gandensia