Emmanuel Waegemans – Russische literatuur van de 18e eeuw

Emmanuel Waegemans
Russische literatuur van de 18e eeuw
Antwerpen, Benerus, 1996, 118 p.
ISBN 90-802681-3-5
16 euro

In vele handboeken ontbreekt de Russische literatuur van de 18e eeuw : omdat ze niet interessant genoeg bevonden wordt of omdat de bijna algemeen-aanvaarde opvatting geldt dat
de moderne Russische literatuur met Poesjkin begint. In elk geval bestaat in onze taal geen overzicht van de Russische literatuur in het tijdperk der Verlichting.
Dit boek schetst de belangrijkste figuren, stromingen en tijdvakken in de literatuur van de 18e eeuw, geïllustreerd met uitvoerige en pittige citaten in het origineel. Niet alleen de grote, verheven literatuur, maar ook de volksliteratuur komt aan bod. Driestuiversromannetjes, komische opera en volks toneel vervolledigen het beeld. In de noten wordt de lezer verwezen naar grondiger studies en toegankelijke bronnen.
De bibliografie brengt de belangrijkste bronnen en studies in het Russisch en westerse talen over de 18e-eeuwse Russische literatuur en cultuur samen.

Ten behoeve van studenten zijn Russische realia, titels en prozateksten geaccentueerd.

Persstemmen

‘De Russische literatuur van de achttiende eeuw is even weinig bekend als de onze’ en ‘Emmanuel Waegemans waagt zich als eerste in ons taalgebied aan een apart boekje… het is als naslagwerk bedoeld … is heel informatief, bevat veel nuttig bibliografisch materiaal en illustraties. De talrijke citaten maken het tevens tot een verkapte bloemlezing’.
– Jan Paul Hinrichs in Vrij Nederland