Emmanuel Waegemans – Peter de Grote in België (Russisch)

Путешествие Петра I по землям Бельгии в 1717 году. Образ русского царя в Бельгии.
СПб., Европейский дом, 2022, 258 р.
Hard cover, glanzend papier, illustraties (zwart-wit en kleur)
Prijs : 20 €

Een ideaal geschenk voor uw Russische partner.

De reis van Peter I naar Nederland (1697-98, het zgn. ‘grote gezantschap’) is beter bekend en bestudeerd, maar zo goed als vergeten is zijn bezoek aan ons land in 1717. Peter was toen niet meer de onbekende, onbeschaafde ‘Moskovische’ barbaar, maar de overwinnaar van de grootmacht Zweden (Karel XII) en werd dus overal eervol ontvangen. Dit boek van de Belgische slavist Emmanuel Waegemans is de Russische heruitgave van het in 1998 verschenen, tweetalige boek Peter de Grote in de Oostenrijkse Nederlanden, dat in de vakpers op goede kritieken kon rekenen. Het beschrijft in geuren en kleuren het verblijf in ‘België’ van de intrigerende en exotische persoonlijkheid die Peter was : zijn ongeremde nieuwsgierigheid, zijn drang om van Rusland een modern land te maken, zijn leergierigheid, zijn geringe interesse voor diplomatieke etiquette, zijn mysterieus gespioneer, zijn jovialiteit. Het boek reconstrueert voor het eerst de reis van de Russische monarch door onze contreien aan de hand van Russische en Belgische archiefstukken, getuigenissen, brieven, officiële rapporten en kranten van die tijd. Niet alleen het politieke, diplomatieke en dynastieke aspect komen aan bod, maar ook de pers van die tijd, de beeldvorming over Peter en Rusland, de aanwezigheid van Peter in onze literatuur en cultuur, de fascinatie voor deze grote hervormer. Rijkelijk geïllustreerd met eigentijdse gravures biedt het een breed cultuurhistorisch panorama van een kleine episode uit de kennismaking van Rusland met het Westen.