Aleksandr Poesjkin – Jevgeni Onegin

Aleksandr Poesjkin
Jevgeni Onegin. Roman in verzen
Vert. door Michel Lambrecht
Antwerpen, Benerus, 2004, 271 p.
ISBN 90-806363-3-9
2e editie, nieuwe volledige vertaling met illustraties van Nikolaj Koezmin en uitvoerig commentaar van Emmanuel Waegemans.

Een van de meest gelezen werken van de Russische literatuur. Jevgeni Onegin is de dandy van Sint-Petersburg die het plattelandsfreuletje Tatjana het hoofd op hol brengt. Door zijn hautain gedrag komt het tot een duel met zijn vriend Lenski. Onegin slaat op de vlucht. Als hij enkele jaren later Tatjana weer tegenkomt in de high society van Sint-Petersburg, wordt hij verliefd op haar, maar nu wil zij niet van hem weten. Eenvoudig verhaal, maar schitterend in poëzie verpakt. Een niet kapot te krijgen klassieker van de Russische literatuur.

Persstemmen

‘de zogenaamde eerste Vlaamse vertaling van “Jevgeni Onegin”. Ik was zo onder de indruk dat ik het boek meteen ben beginnen lezen. Onegin is een roman in verzen, maar de vertaling is zo toegankelijk dat je kan doorlezen zonder door de vorm afgeleid te worden’.
– Marleen Teugels in Weekend Knack

‘De vertaler deed er acht jaar over – net zo lang als Poesjkin – om de vroeg-negentiende-eeuwse roman in verzen zo getrouw mogelijk te vertalen. Hij slaagde er niet alleen in om de Onegin-rijmen in het Nederlands na te bootsen, de vertaling getuigt ook van de grote literaire kwaliteit van het Russische origineel’.
– Onze Tijd

‘deze Vlaamse versie moet nergens onderdoen voor de eerder gepubliceerde’.
– Jos van Damme in Leesidee

‘dit werk dwingt respect af, en niet alleen om Lambrechts moed dat hij zich aan deze vertaalklus heeft gewaagd. Zijn strofen getuigen van een aanstekelijk vertel- en vertaalplezier waarin onmiskenbaar iets van de ironie van het origneel blijft hangen. Hij laat zich bij alle rijmdwang die Poesjkin oplegt niet tot verwrongen woordspelingen verleiden en komt ook tot verrassend eenvoudige, soms zelfs sprankelende vondsten’.
– Jan Paul Hinrichs in Vrij Nederland

‘Slaviste Lucie D’hooghe … haar conclusie luidt ondubbelzinnig dat, kleine onnauwkeurigheden terzijde gelaten, de vertaling van Michel Lambrecht met kop en schouders boven de andere uitsteekt’.
– Herwig Leus in Het Laatste Nieuws

‘dertig bladzijden toelichtingen, die van onschatbare waarde zijn om deze grootse roman naar waarde te kunnen savoureren’
– Jos van Damme in De Leeswolf

‘Verplichte lectuur voor elke literatuurliefhebber’.
– Willem Weststeijn in Nederlandse Bibliotheek Dienst